Artista / Artist: NINO CAIS
Exhibición / Exhibition:  “Opera do Vento” Casa Triángulo |Sao Paula, Brasil